پالت
پالت وردپرس

خانه

پالت آموزش های تصویری نگهداری و توسعه سایت را به صورت پروژه محور ارائه می دهد.

کتاب “چگونه وب سایت خود را ضد گلوله کنیم” را از من هدیه بگیرید


وردپرس در طعم های مختلف

وردپرس با طعم سیب

سیب باعث افزایش امنیت می شود

وردپرس با طعم فلفل

فلفل باعث افزایش سرعت می شود

وردپرس با طعم اسفناج

اسفناج باعث افزایش قابلیت می شود